Лимфоми

Лимфомите представляват ракови заболявания на лимфните възли или други органи на лимфоидната система. Установени са много видове лимфоми, но двата основни типа са Хочкинов лимфом (ХЛ)  и Нехочкинов лимфом (НХЛ).

Лимфомите са сравнително рядко срещани заболявания; във Великобритания годишно се диагностицират приблизително 1,900 случая на Хочкинов лимфом и 12,000 на Нехочкинов лимфом.

Терапията при лимфомите се осъществява чрез различни подходи и включва: химиотерапия, лъчетерапия, третиране с биологични продукти и трансплантация на стволови клетки.

Факти

 • През 2011 год. във Великобритания са диагностицирани приблизително 1,800 пациента с Болест на Хочкин, което е около 5 човека/дневно;
 • Приблизително при 1 от 5 заболели диагнозата е в детска, в тийнейджърска и в младежка възраст – до 24 години;
 • При 1 от 10 пациента с болест на Хочкин се диагностицира възрастен пациент до или над 75 години;
 • При тези пациенти смъртните случаи във Великобритания са намалели със 75% през последните 40 години;
 • Преживяемостта при пациенти с НХЛ се подобрява и в Обединеното кралство се е утроила за последните 40 години;
 • Приблизително 12,800 нови случая на НХЛ (всички подтипове) са регистрирани във Великобритания през 2011 год., което представлява около 35 души дневно;
 • НХЛ (всички подтипове) са повече от половината диагностицирани лимфоми при деца и около 1/3 от лимфомите при тийнейджъри и младежи;
 • Приблизително 4,700 пациента с НХЛ (всички подтипове) са починали през 2012 год. във Великобритания, което се равнява на 13 човека дневно.


Лимфоми и стволови клетки

След високо-дозова химиотерапия и лъчетерапия за унищожаване на лимфомните ракови клетки, се пристъпва към трансплантация на стволови клетки с цел възстановяване на унищожени при терапията хематопоетични стволови клетки. Въпреки че за лечение на Болест на Хочкин и на Нехочкиновите лимфоми се прилагат както автоложна, така и алогенна трансплантации, предпочитан вариант е автоложната.

По време на процеса на лечение на лимфомите, стволовите клетки имат жизненоважна роля, която непрекъснато нараства. Към момента на тази справка са регистрирани 1233 клинични проучвания върху ролята на стволовите клетки в това лечение.

Източници

 1. http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/lymphoma/
 2. http://www.nhs.uk/Conditions/hodgkins-lymphoma/Pages/Definition.aspx
 3. http://www.nhs.uk/Conditions/non-hodgkins-lymphoma/Pages/Definition.aspx
 4. http://www.lymphomafacts.org/site/c.gtJSJbMUIuE/b.1268805/k.16F1/Lymphoma_Treatments.htm
 5. http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/hodgkin-lymphoma#heading-One
 6. http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/non-hodgkin-lymphoma#heading-One
 7. https://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=lymphoma+stem+cell&Search=Search

Информацията, съдържаща се в тази статия, има единствено информационна цел и не е предназначена да замени препоръките на медицински специалист. Ако имате някакви притеснения за Вашето здраве, приканваме Ви да ги обсъдите с Вашия лекар.

ПОЛУЧЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЯВЕТЕ СВОЯ ВЪВЕЖДАЩ НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ

не съм бременна

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

За целите на заявката и за да имаме възможност за обратна връзка с Вас, са необходими личните Ви данни, изписани по-долу в полетата. Уверяваме Ви, че същите ще бъдат използвани единствено за целите на запитването и сме предприели всички необходими мерки за защита от загуба или злоупотреба с тях.

Заявете своя въвеждащ набор от документи

не съм бременна

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

За целите на заявката и за да имаме възможност за обратна връзка с Вас, са необходими личните Ви данни, изписани по-долу в полетата. Уверяваме Ви, че същите ще бъдат използвани единствено за целите на запитването и сме предприели всички необходими мерки за защита от загуба или злоупотреба с тях.