fbpx
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 0700 175 78
Select Page

Законодателство и етика

В Обединеното кралство регулацията се извършва от специализиран правителствен орган, създаден, за да гарантира, че както държавните, така и частните банки за съхранение на кръв от пъпна връв спазват стриктно прилежащото европейско законодателство.

Нашата компания се е ангажирала да представлява най-добрия доставчик на услуги, свързани със съхранението на стволови клетки в света – нашето име говори най-добре за себе си:

Cells4Life е…

Лицензиран от специализирания британската Организация за Човешки Тъкани (HTA)

За да се гарантира, че банките за кръвни клетки от пъпна връв отговарят на определен стандарт, всички европейски компании трябва да спазват Европейската Директива за тъканите и клетките (Директива 2004/23/ЕО на ЕС). Във Великобритания това законодателство се прилага от Организацията за Човешки Тъкани (HTA), като e въведено изискване всички британски компании, работещи в сферата, да притежават лиценз от HTA. Cells4Life не е изключение и нашите високи стандарти са илюстрирани от факта, че винаги след проверка в сектора, сме постигали най-добрия резултат сред нашите конкуренти.

Регистрирана компания, имаща право на финансови сделки

Регулиран и притежаващ разрешение за действие от специализирания британски правителствен Орган за финансови сделки (FCA). Притежанието на разрешение за работа от FCA е съществетно законово изискване, което трябва да бъде спазено, ако дадено дружество предлага срокове за плащане по-дълги от 12 месеца или зачислява лихва или административна такса. Важно е да проверите дали конкретен бизнес има такова разрешение, ако сключвате кредитен договор с него, за да сте сигурни, че споразумението между страните е законосъобразно.

Национален стандарт на Великобритания за външна оценка на качеството

Жизненоважно за Вас и детето Ви, когато става въпрос за проби, които биха могли да се използват в лечение чрез стволови клетки, е да се уверите, че всички тестове се извършват изключително точно и коректно. Ето защо Cells4Life отговаря на стандарта на Великобритания за серология (NEQAS). Този международен стандарт за качество показва, че нашите машини за тестване работят на най-високо ниво в индустрията, като Ви гарантира сигурност, че резултатите от тестовете, които Ви даваме, са точни и на тях може да се разчита във всеки бъдещ момент.

Одобрен е от Националната асоциация на флеботомистите (NAP)

Отговорност на Вашата медицинска сестра, специализирана да взима кръв (флеботомист) е да се увери, че възможно най-голямо количество кръв е събрана от пъпната връв на бебето и плацентата в „големия” ден на раждането. Този момент е от съществено значение, тъй като колкото повече кръв се събере, толкова по-добри са перспективите тази проба да бъде успешна при използване за бъдещо лечение. Точно затова изключително важно изискване за Cells4Life е всички флеботомисти, работещи за нас, да преминат специализирани курсове, създадени по специалните според специфичните изисквания Националната асоциация на този тип специалисти – NAP. Кръвта от пъпната връв на бебето Ви не може да бъде в по-безопасни или по-квалифицирани ръце.

Член е на Британския институт за стандартизация (BSI)

Cells4Life са активни членове на Британския институт за стандартизация (BSI), с което отново доказваме нашия ангажимент да поддържаме най-високите стандарти и непрекъснато да развиваме и подобряваме всички наши системи и процеси.

„Съхраняването на кръвта от пъпната връв на бебето Ви запазва потенциално животоспасяващ ресурс, който обикновено се изхвърля!“

Кръв от пъпната връв, съществува ли етичен проблем?

„Кръвта от пъпна връв е не само безопасен за пациента и майката, както и много изобилен източник на стволови клетки, но и използването ѝ е напълно свободно от всякакви етични опасения”

Преди години проучванията за съхранение и използване на стволови клетки са създавали някои морални и етични противоречия, дължащи се на прилагането на ембрионални стволови клетки. Това са стволовите клетки, които могат да бъдат извлечени от няколкодневен ембрион. Използването на ембрионални стволови клетки дори е забранено съгласно законодателството на някои държави.

От друга страна, стволовите клетки от кръв и от тъкан на пъпна връв не носят никаква етична проблематика. Кръвта от пъпната връв се третира като отпадъчен продукт, който обикновено се изхвърля след раждането. В резултат на това, тази кръв е не само богат източник на много видове стволови клетки, но е и етично приемлив вариант за едно сигурно бъдеще за детето Ви. Още едно доказателство по темата е пълното приемане на изследванията и лечението с кръв от пъпна връв от всички основни световни религии – Ватикана дори проведе конференция по темата за приложението на стволови клетки от пъпна връв.

ПОЛУЧЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЯВЕТЕ СВОЯ ВЪВЕЖДАЩ НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ

не съм бременна

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

За целите на заявката и за да имаме възможност за обратна връзка с Вас, са необходими личните Ви данни, изписани по-долу в полетата. Уверяваме Ви, че същите ще бъдат използвани единствено за целите на запитването и сме предприели всички необходими мерки за защита от загуба или злоупотреба с тях.

    function loadRetarget39143(){ var scr = document.createElement("script"); scr.setAttribute("async", "true"); scr.type = "text/javascript"; scr.src = "//" + "bg.search.etargetnet.com/j/?h=310259ba822fe35d"; ((document.getElementsByTagName("head") || [null])[0] || document.getElementsByTagName("script")[0].parentNode).appendChild(scr); }
    Заявете своя въвеждащ набор от документи

    не съм бременна

    ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

    За целите на заявката и за да имаме възможност за обратна връзка с Вас, са необходими личните Ви данни, изписани по-долу в полетата. Уверяваме Ви, че същите ще бъдат използвани единствено за целите на запитването и сме предприели всички необходими мерки за защита от загуба или злоупотреба с тях.