fbpx
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 0700 175 78
Select Page

Нова фаза II от клинично изпитване показа, че инфузиите с кръв от пъпната връв са безопасни и се свързват с подобрени социални и комуникативни способности при деца с аутизъм.

Резултатите от проучването показват, че инфузията на кръв от пъпна връв е била безопасна и е понесена добре от всички 180 деца, участващи в клиничното изпитание. Вливането на кръв от пъпна връв се свързва с подобрения в комуникативните умения при деца с разстройство от аутистичния спектър (ASD), при които липсват интелектуални увреждания (ИУ).

Какво включва изследването?

Изследването има за цел да оцени безопасността на инфузиите с кръв от пъпната връв, както и да определи дали водят до подобрени социални и комуникативни способности при деца с аутизъм. 180 деца с тази диагноза са взели участие в проучването и са били наблюдавани в рамките на година след инфузията с донорска кръв от пъпна връв.

Клиничните резултати са оценени с помощта на валидирани мерки, включително скалата за адаптивно поведение на Vineland, която оценява адаптивното функциониране, социалните и комуникативни умения, базисните умения за живот и двигателните умения на участниците. Направени са оценки преди инфузиите, както и на 6тия, и на 12тия месец след тях. Проучването оценява и способността за проследяване с поглед на участника. Децата с разстройство от аутистичния спектър са склонни да имат по-кратка продължителност на задържане на погледа и често избягват контакт с очите.

Като цяло, резултатите от проучването предполагат, че единичната инфузия на кръв от пъпна кръв не е свързана с подобрения в комуникацията, социалните умения и други симптоми на аутизъм, на групата като цяло. Допълнителните анализи, обаче, разкриват подобрение в комуникационните умения при подгрупа от участниците.

След вливането на кръв от пъпна връв, при децата с аутизъм, които не са диагностицирани с интелектуални увреждания (ИУ), са забелязани значителни подобрения в социално-когнитивните способности, в продължителността на задържане на вниманието, и в мозъчната дейност. Децата с аутизъм без ИУ, които са лекувани с вливания на кръв от пъпната връв, показват значителни подобрения в комуникативните умения, в сравнение с тези, които са с лекувани с плацебо.

6 месеца след получаване на инфузия със стволови клетки от пъпна връв, участниците без ИУ показват и значително увеличение на продължителността на задържане на вниманието, както и на очният контакт.

Предишни проучвания предполагат, че децата с аутизъм обикновено показват по-кратка продължителност на задържане на погледа и минимален контакт с очите при разглеждане на сложни аудио-визуални стимули. Резултатите от това проучване обаче показват, повишено внимание към сложни стимули.

Какви са резултатите от това проучване?

Въпреки че резултатите от това клинично изпитване са обещаващи, важно е да се подчертае, че става въпрос за II фаза проучване. То призовава към извършване на още изследвания, за да се определи дали инфузията на кръв от пъпна кръв е ефективно лечение за деца с аутизъм.

Има ли други изследвания, използващи пъпна кръв за лечение на аутизъм?

През 2017 г. Университетът Дюк публикува резултати от фаза I на клинично изпитване, което демонстрира, че използването на автоложни вливания от пъпна връв е безопасно. Малко след това FDA одобри „Разширен протокол за достъп“ за вливане на кръв от пъпна връв в университета Дюк.

Този протокол дава възможност на деца с неврологични заболявания, като аутизъм и други свързани мозъчни наранявания, които имат съхранена собствена кръв от пъпна връв или такава на братя и сестри, да получат терапия с нея, чрез програмата.

Много други клинични проучвания по света също показват положителни резултати при използването на кръв от пъпна кръв при лечение на аутизъм. Досегашните проучвания показват значителни подобрения в цялостната двигателна функция и социалните умения на участниците. Въпреки обещаващите резултати, обаче, са необходими още научни доказателства в полза на стволовите клетки като ефективно лечение на разстройства от аутистичния спектър.

    function loadRetarget39143(){ var scr = document.createElement("script"); scr.setAttribute("async", "true"); scr.type = "text/javascript"; scr.src = "//" + "bg.search.etargetnet.com/j/?h=310259ba822fe35d"; ((document.getElementsByTagName("head") || [null])[0] || document.getElementsByTagName("script")[0].parentNode).appendChild(scr); }
    Заявете своя въвеждащ набор от документи

    не съм бременна

    ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

    За целите на заявката и за да имаме възможност за обратна връзка с Вас, са необходими личните Ви данни, изписани по-долу в полетата. Уверяваме Ви, че същите ще бъдат използвани единствено за целите на запитването и сме предприели всички необходими мерки за защита от загуба или злоупотреба с тях.