fbpx
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 0700 175 78
Select Page

Екип от изследователи съобщи, че потискаща и унищожаваща туморните клетки молекула, доставена в мозъка с помощта на стволови клетки, е дала обнадеждаващи резултати при мишки с модели на метастатични тумори в мозъка.

Изследователите са създали бимодална молекула, потискаща и убиваща тумора, която може да бъде доставена в мозъка с помощта на стволови клетки. Екипът от Brigham and Women’s Hospital, САЩ, тествал терапията в три нови миши модела на метастази в мозъка, вследствие на базален рак на гърдата (BLBC-BM), които имитират човешки рак, и установяват, че терапията успешно е удължил живота на мишките.
„Когато пациентите с рак на гърдата получават метастази в мозъка, често не можем да направим много, тъй като все още липсва ефективна терапия за метастатичен рак в мозъка.“, каза авторът на изследването д-р Халид Шах. „Предвид спешната необходимост и мащаб на проблема, ние се заехме не само да работим върху разработването на нов терапевтичен подход, но и да го развием по начин, който увеличава вероятността нашите открития да бъдат клинично преведими.“

Изследователите започнали своята работа чрез анализ на тъкани от тумори на гърдата и метастатични тумори в мозъка от пациенти с BM. Те определили ключови „мишени“, които изглежда стимулирали растежа на тумора: излишъкът на епидермалния растежен фактор (EGFR) и рецепторите за смърт 4 и 5 (DR4 / 5). Знаейки това изследователите генно проектирали бифункционалната молекула EvDRL, която да атакува едновременно двете мишени EGFR и DR4 / 5 и да предизвика клетъчна смърт в туморите.
Изследователите прекарват три години в изграждането на модели на мозъчни метастази при мишки, които да отразяват обхвата и сложността на човешкото заболяване. Метастазите при първата мишка били под формата на солиден тумор в средата на мозъка (макрометастази), при втората били налице по-разпръснати метастази (периваскуларна ниша микрометастази), а третата била с метастази в задната част на мозъка (лептоменингеални метастази).

За да въведат EvDRL в метастазните модели на мишките, изследователите разработили специална платформа за пренасяне, базирана на стволови клетки, които имат предимството да могат да преминат през кръвно-мозъчната бариера и да се настанят върху туморите в мозъка.
Според изследователите, алогенните терапии със стволови клетки, които използват проби от донорска тъкан, за да създадат по лабораторен път големи групи клетки, могат ефективно да произвеждат стволови клетки, правейки ги лесно достъпна технология за администриране на терапии.

Добрата новина е, че и при трите модела мишки изследователите наблюдавали повишени нива на преживяемост.
„Изграждането на тези модели беше от съществено значение за тестването на нашите терапии, защото искахме да имитираме максимално реално случващото се при пациентите“, казва Шах. „Започнахме нашето изследване, като пренесохме откритото при пациентите върху мишки и сега планираме да се върнем с разработената терапия обратно при пациентите.“

    function loadRetarget39143(){ var scr = document.createElement("script"); scr.setAttribute("async", "true"); scr.type = "text/javascript"; scr.src = "//" + "bg.search.etargetnet.com/j/?h=310259ba822fe35d"; ((document.getElementsByTagName("head") || [null])[0] || document.getElementsByTagName("script")[0].parentNode).appendChild(scr); }
    Заявете своя въвеждащ набор от документи

    не съм бременна

    ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

    За целите на заявката и за да имаме възможност за обратна връзка с Вас, са необходими личните Ви данни, изписани по-долу в полетата. Уверяваме Ви, че същите ще бъдат използвани единствено за целите на запитването и сме предприели всички необходими мерки за защита от загуба или злоупотреба с тях.